• Future Socialism

  ข่าวสารเกี่ยวกับ สังคมนิยมที่ส่งผลต่อสังคม และประเทศ

 • Recognized

  เป็นที่รูปกันเกี่ยวกับสังคอมนิยม และบางประเทศก็นำเอาไปใช้จริงในบา่งประเทศ

 • Best Governance

  ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมอาศัยลัทธิองค์การการผลิตเพื่อใช้ หมายความว่า การผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองอุปสงค์ทางเศรษฐกิจ

 • Our Community

  เป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะคือ สังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบร่วมมือ

Welcome to the Juventudesocialista

juventudesocialista ต้องการให้คนทุกรู้ถึงความสำคัญของระบบสังคมนิยม และความสำคัญของระบบนี้ที่มีผลต่อคนในสังคม และเเยาวชน รวมถึงประวัติความสำคัญของความเป็นมาของระบบสังคมนิยมว่ามีความสำคัญอย่างไรในอดีดจนถึงปัจจุปัน

100

Democracy

20

autocracy

90

Federal or State

80

Form of government

socialism was divided in to 8 parts

หลักๆแล้วการปกครองแบบสังคมนิยมนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงออกมาได้หลายแบบด้วยกัน สามารถแบ่งความหมายของระบบสังคมนิยมได้ 8 อย่าง 1.มีพรรคการเมืองพรรคเดียวอยู่ในประเทศ 2.ยึดหลักที่ว่า จากทุกคนตามความสามารถ แด่ทุกตามความจำเป็น 3.ห้ามมีทรัพย์สิ้นที่ดินส่วนตัว 4.เป็นปฏิปักษ์ต่อโลกเสรีและทุนนิยม 5.ต่อต้านผู้นับถือศาสนา 6.รัฐควบคุมการค้าและอุตสาหกรรมทั้งหมด 8.พรรครคอมมิวนิสต์มีอำนาจสูงสุด

View MoreInfo

The Regime

ในปัจจุบันมีการปกครองหลายรูปแบบ และที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการปกครองแบบ ระบอบประชาธิปไตย และหลักมีอีกหลายๆระบบ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในการบังคับใช้การปกครอง ดังต่อไปนี้

Democracy

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเด่นอยู่ที่การแข่งขันเสรีระหว่างกลุ่มหรือพรรค การเมืองต่างๆ

Autocracy

ระบอบเผด็จการ เป็นระบบที่อำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนผู้เดียว หรือพวกเดียว โดยบุคคล คณะบุคคล โดยสามารถใช้อำนาจได้อย่างเด็ดขาด

Fascist Dictatorship

ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์เป็นระบบการปกครองที่ให้ความสำคัญกับคนหนึ่งคนเหนือกว่าประชาชน โดยผู้นำจะมีอำนาจสูงสุด ซึ่งระบบนี้ก็เหมาะกับบางประเทศ

Communist Dictatorship

ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ คือการปกครองที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ได้การยอมรับและ มีอำนาจทางการทหารอย่างเด็ดขาด มีการปกครองอย่างเต็มรูปแบบ

Governance Success

 • เลนินคือผุ้ที่พัฒนาทฤษฎีมาร์กซิสไปสู่การปฏิวัติด้วยการใช้กำลังแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ

  Vladimir Lenin
 • ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ นอกจากจะดำเนินการได้ตามแนวทางของลัทธิมาร์กซิสต์ และ ลัทธิเลนิน (Marxism-Leninism) นี้แล้ว ก็ยังสามารถทำได้โดยวิธีอื่น คือการยึดครองทางทหารโดยมหาอำนาจคอมมิวนิสต์

  Joseph Stalin

Latest Articles

เยาวชนเป็นตัวแทนสำคัญในพลักดันประเทศ คนทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไม่งั้นประเทศจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ การปกครองเป็นเรื่องสำคัญเพราะแต่ละประเทศก็ต้องการรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน และควรจะให้ความสำคัญเยาวชนให้มากเพราะเป็นกำลังของชาติที่จะเป็นอนาคตของชาติ

เยาวชน

เยาวชนในยุคปัจจุบันใช้ชีวิตยังไง

ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอยู่ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกัน ซึ่งก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจุดประสงค์หลักก็เพื่อต้องการให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น อะไรก็ตามที่เคยทำไม่ได้มาในปัจจุบันหลายเรื่องก็สามารถทำได้จริง นั่นส่งผลมายังเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยเพราะเมื่อพวกเขาเกิดมาในยุคสมัยใดก็จะถูกให้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตของยุคสมัยดังกล่าวกันต่อไป เด็กแต่ละยุคสมัยจึงมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง การใช้ชีวิตของเยาวชนในยุคปัจจุบัน จริงๆ แล้วการใช้ชีวิตของเยาวชนในยุคนี้เองก็สามารถแบ่งออกได้เป็นหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การใช้เวลาว่าง การมีเวลาส่วนตัว ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงสื่อต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วย โดยสรุปแล้วการชีวิตของเยาวชนยุคนี้เป็นแบบนี้ มีการแข่งขันทางด้านการเรียนมากขึ้น เพราะด้วยความที่โรงเรียนกวดวิชามีมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ทำให้เรื่องของการเรียนกลายเป็นการแข่งขันที่พุ่งสูงขึ้นทุกวัน หากถามว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่แน่นอนว่าการเรียนย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กทุกคน …