ข้อแตกต่างระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมมีอะไรบ้าง

มาดูข้อแตกต่างระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยมกันบ้างว่า ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับที่ใช้สังคมนิยม แบบไหนจะสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า แล้วแก้ปัญหาความยากไร้ของประชาชนได้ดีกว่ากัน อันที่จริงแล้ว ก็ไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับบริบทของการนำไปใช้งานจริงและสถานการณ์ต่างๆของแต่ละประเทศด้วย ทุนนิยม ข้อเด่นที่สุดย่อมไม่พ้น การเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการ สามารถลงทุน ผลิต คิดค้น แข่งขัน สร้างฐานะได้เต็มที่ ตัวอย่างที่ชัดเจนและถือว่าเป็นตัวแทนของแนวคิดในระบบนี้คือ สหรัฐอเมริกา ภาครัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงทางการค้า …

เยาวชนเป็นตัวแทนสำคัญในพลักดันประเทศ

คนทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไม่งั้นประเทศจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ การปกครองเป็นเรื่องสำคัญเพราะแต่ละประเทศก็ต้องการรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน และควรจะให้ความสำคัญเยาวชนให้มากเพราะเป็นกำลังของชาติที่จะเป็นอนาคตของชาติ

Vladimir Lenin

เลนินคือผุ้ที่พัฒนาทฤษฎีมาร์กซิสไปสู่การปฏิวัติด้วยการใช้กำลังแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ

Joseph Stalin

ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ นอกจากจะดำเนินการได้ตามแนวทางของลัทธิมาร์กซิสต์ และ ลัทธิเลนิน (Marxism-Leninism) นี้แล้ว ก็ยังสามารถทำได้โดยวิธีอื่น คือการยึดครองทางทหารโดยมหาอำนาจคอมมิวนิสต์

Communist Dictatorship

ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ คือการปกครองที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ได้การยอมรับและ มีอำนาจทางการทหารอย่างเด็ดขาด มีการปกครองอย่างเต็มรูปแบบ

Fascist Dictatorship

ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์เป็นระบบการปกครองที่ให้ความสำคัญกับคนหนึ่งคนเหนือกว่าประชาชน โดยผู้นำจะมีอำนาจสูงสุด ซึ่งระบบนี้ก็เหมาะกับบางประเทศ

Autocracy

ระบอบเผด็จการ เป็นระบบที่อำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนผู้เดียว หรือพวกเดียว โดยบุคคล คณะบุคคล โดยสามารถใช้อำนาจได้อย่างเด็ดขาด

Democracy

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเด่นอยู่ที่การแข่งขันเสรีระหว่างกลุ่มหรือพรรค การเมืองต่างๆ

Choice

เพื่อที่จะให้รู้ว่าการปกครองมีอะไรบางละมีความ เกี่ยวข้องกับเราตัวอย่างไรแต่ละระบบมีข้องดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

Substance

เราสามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์การปกครองในอดีดเพื่อมาเป็นบทเรื่องให้กับเราในยุคสมัยปัจจุบันเพื่อเป็นทางออกในการปกครองที่ดีที่สุดที่ประชาชนต้องการ