• Future Socialism

  ข่าวสารเกี่ยวกับ สังคมนิยมที่ส่งผลต่อสังคม และประเทศ

 • Recognized

  เป็นที่รูปกันเกี่ยวกับสังคอมนิยม และบางประเทศก็นำเอาไปใช้จริงในบา่งประเทศ

 • Best Governance

  ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมอาศัยลัทธิองค์การการผลิตเพื่อใช้ หมายความว่า การผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองอุปสงค์ทางเศรษฐกิจ

 • Our Community

  เป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะคือ สังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบร่วมมือ

Welcome to the Juventudesocialista

juventudesocialista ต้องการให้คนทุกรู้ถึงความสำคัญของระบบสังคมนิยม และความสำคัญของระบบนี้ที่มีผลต่อคนในสังคม และเเยาวชน รวมถึงประวัติความสำคัญของความเป็นมาของระบบสังคมนิยมว่ามีความสำคัญอย่างไรในอดีดจนถึงปัจจุปัน

100

Democracy

20

autocracy

90

Federal or State

80

Form of government

socialism was divided in to 8 parts

หลักๆแล้วการปกครองแบบสังคมนิยมนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงออกมาได้หลายแบบด้วยกัน สามารถแบ่งความหมายของระบบสังคมนิยมได้ 8 อย่าง 1.มีพรรคการเมืองพรรคเดียวอยู่ในประเทศ 2.ยึดหลักที่ว่า จากทุกคนตามความสามารถ แด่ทุกตามความจำเป็น 3.ห้ามมีทรัพย์สิ้นที่ดินส่วนตัว 4.เป็นปฏิปักษ์ต่อโลกเสรีและทุนนิยม 5.ต่อต้านผู้นับถือศาสนา 6.รัฐควบคุมการค้าและอุตสาหกรรมทั้งหมด 8.พรรครคอมมิวนิสต์มีอำนาจสูงสุด

View MoreInfo

The Regime

ในปัจจุบันมีการปกครองหลายรูปแบบ และที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการปกครองแบบ ระบอบประชาธิปไตย และหลักมีอีกหลายๆระบบ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในการบังคับใช้การปกครอง ดังต่อไปนี้

Democracy

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเด่นอยู่ที่การแข่งขันเสรีระหว่างกลุ่มหรือพรรค การเมืองต่างๆ

Autocracy

ระบอบเผด็จการ เป็นระบบที่อำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนผู้เดียว หรือพวกเดียว โดยบุคคล คณะบุคคล โดยสามารถใช้อำนาจได้อย่างเด็ดขาด

Fascist Dictatorship

ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์เป็นระบบการปกครองที่ให้ความสำคัญกับคนหนึ่งคนเหนือกว่าประชาชน โดยผู้นำจะมีอำนาจสูงสุด ซึ่งระบบนี้ก็เหมาะกับบางประเทศ

Communist Dictatorship

ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ คือการปกครองที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ได้การยอมรับและ มีอำนาจทางการทหารอย่างเด็ดขาด มีการปกครองอย่างเต็มรูปแบบ

Governance Success

 • เลนินคือผุ้ที่พัฒนาทฤษฎีมาร์กซิสไปสู่การปฏิวัติด้วยการใช้กำลังแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ

  Vladimir Lenin
 • ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ นอกจากจะดำเนินการได้ตามแนวทางของลัทธิมาร์กซิสต์ และ ลัทธิเลนิน (Marxism-Leninism) นี้แล้ว ก็ยังสามารถทำได้โดยวิธีอื่น คือการยึดครองทางทหารโดยมหาอำนาจคอมมิวนิสต์

  Joseph Stalin

Latest Articles

เยาวชนเป็นตัวแทนสำคัญในพลักดันประเทศ คนทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไม่งั้นประเทศจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ การปกครองเป็นเรื่องสำคัญเพราะแต่ละประเทศก็ต้องการรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน และควรจะให้ความสำคัญเยาวชนให้มากเพราะเป็นกำลังของชาติที่จะเป็นอนาคตของชาติ

Solving

ควรจะแก้ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดอย่างไร

เรากำลังอยู่ในยุคที่เยาวชนมีความเสี่ยงในการติดยาเสพติดอย่างมาก ยาพเสพติดส่งผิดต่อสุขภาพร่างกาย และความปลอดภัยของตัวเอง วิธีการที่จะช่วยป้องกันการเสพติดของวัยรุ่น ควรเริ่มด้วยการพูดคุยกับวัยรุ่นเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการใช้ยา วันนี้เราจะมาพูดทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กถึงติดยาง่ายกว่ากลุ่มอื่น และเรามีวิธีการแก้ยังไงบ้าง ปัจจัยต่างๆสามารถนำไปสู่การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น การเริ่มใช้ครั้งแรกมักเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนที่เริ่มมีการชักชวนกันเอง อาจจะเริ่มจากสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆอย่าง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ บุหรี่ การใช้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นผลมาจากความไม่มั่นคง หรือความปรารถนาในการยอมรับทางสังคม เด็กๆอาจรู้สึกไม่สามารถเลิกที่จะใช้ได้ และอาจไม่พิจารณาผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขาเอง ปัจจัยที่เด็กส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้สารเสพติด 1.ครอบครัวมีประวัติการใช้สารเสพติด 2.เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตผิดปกติ …