Solving

ควรจะแก้ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดอย่างไร

เรากำลังอยู่ในยุคที่เยาวชนมีความเสี่ยงในการติดยาเสพติดอย่างมาก ยาพเสพติดส่งผิดต่อสุขภาพร่างกาย และความปลอดภัยของตัวเอง วิธีการที่จะช่วยป้องกันการเสพติดของวัยรุ่น ควรเริ่มด้วยการพูดคุยกับวัยรุ่นเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการใช้ยา วันนี้เราจะมาพูดทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กถึงติดยาง่ายกว่ากลุ่มอื่น และเรามีวิธีการแก้ยังไงบ้าง

ปัจจัยต่างๆสามารถนำไปสู่การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น การเริ่มใช้ครั้งแรกมักเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนที่เริ่มมีการชักชวนกันเอง อาจจะเริ่มจากสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆอย่าง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ บุหรี่ การใช้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นผลมาจากความไม่มั่นคง หรือความปรารถนาในการยอมรับทางสังคม เด็กๆอาจรู้สึกไม่สามารถเลิกที่จะใช้ได้ และอาจไม่พิจารณาผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขาเอง

ปัจจัยที่เด็กส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้สารเสพติด

1.ครอบครัวมีประวัติการใช้สารเสพติด

2.เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตผิดปกติ หรือ ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือความผิดปกติสมาธิสั้น / สมาธิสั้น

3.มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว และเสี่ยงอันตรายต่อผู้อื่น

4.เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เช่นประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือตกเป็นเหยื่อของการละเมิด

5.ความนับถือตนเองต่ำ หรือความรู้สึกปฏิเสธสังคม

ผลที่ตามมาของการใช้ยาในวัยรุ่น

ผลกระทบเชิงลบจากการใช้ยาในวัยรุ่นอาจรวมถึง

1.การพึ่งพายาเสพติด เด็กที่เริ่มใช้ยา มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะใช้ยาอย่างจริงจัง และสุดท้ายจะขาดไม่ได้

2.กิจกรรมทางเพศ การใช้ยาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง อาจเกิดการร่วมเพศที่ไม่ปลอดภัย และการตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจ

3.ความผิดปกติทางสุขภาพจิต การใช้ยาอาเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติด้านสุขภาพจิต เช่นความซึมเศร้าและความวิตกกังวล

4.การขับขี่บกพร่อง การขับขี่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดใดๆ สามารถทำให้ทักษะของผู้ขับขี่ยานพาหนะแย่ลง ทำให้ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและคนอื่นๆต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

5.ส่งผลต่อการเรียน การใช้สารเสพติดอาจส่งผลให้ผลการเรียนลดลง เพราะเป็นสารที่กดการทำงานของสมอง ทำให้ประสิทธิภาพความคิด และการตัดสินใจลดลงอย่างมาก

วีธีในการรับมือปัญหายาเสพติดในเยาวชนนั้น สามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการทำความรู้จักกับเด็ก เช่นรู้ว่ากิจกรรมต่างๆในยามว่างคืออะไร ให้ความสนใจกับการค้นหาสิ่งเด็กสนใจ และสนับสนุนให้เขาหรือเธอมีส่วนร่วม หรือรู้จักกับกลุ่มเพื่อนๆของลูก หากเพื่อนๆของเขาใช้ยาเสพติด เด็กอาจรู้สึกกดดันจากเพื่อนให้ลองเช่นเดียวกัน การทำแบบนี้ทำให้มีโอกาสในการห้ามปรามกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงในอนาคตได้