เยาวชนจากต่างจังหวัด

ความคิดของเยาวชนจากต่างจังหวัด กับกรุงเทพ แตกต่างกันอย่างไร

แม้ว่าจะเป็นเยาวชนจากประเทศเดียวกันแต่ด้วยพื้นที่อยู่อาศัยต่างกันทำให้อะไรหลายๆ อย่างย่อมต่างกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของแนวความคิดหรือมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆ นึกภาพง่ายๆ ก็คือด้วยสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต สังคมรอบตัว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนที่ต่างกันทำให้เด็กต่างจังหวัดกับเด็กกรุงเทพฯ ย่อมมีความคิดไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดา จะว่าไปแล้วมุมมองของแต่ละคนก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกเพียงแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่พบเจอมามันก็เลยทำให้เด็กของ 2 เมืองนี้มองอะไรหลายๆ อย่างต่างกัน

ความแตกต่างด้านความคิดของเยาวชนจากต่างจังหวัดกับเด็กกรุงเทพฯ

มุมมองความคิดของเด็กต่างจังหวัด

  1. เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลักด้วยครอบครัวที่อาจไม่ได้สุขสบาย มีบ้านหลังใหญ่โต ทำให้เด็กต่างจังหวัดมีแนวความคิดเรื่องของการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ไม่ค่อยได้อยู่กับความสบายจนรู้สึกว่าตนเองสามารถเอาตัวรอดได้แม้เจอสถานการณ์ย่ำแย่แค่ไหนก็ตาม
  2. อยู่ง่าย กินง่าย เพราะตามต่างจังหวัดพื้นฐานด้านการใช้ชีวิตจะไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่แบบเรียบง่าย ใช้ชีวิตออกแนวสมถะเสียเป็นส่วนใหญ่
  3. ไม่ค่อยสนใจด้านเทคโนโลยีเท่าที่ควรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจยังเข้าถึงได้ไม่มากพอประกอบกับการใช้ชีวิตของเด็กต่างจังหวัดเน้นอยู่กับธรรมชาติและความเป็นจริงมากกว่าด้วยส่วนหนึ่ง
  4. มุมมองเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างจะค่อนข้างสร้างมนุษยสัมพันธ์ง่ายเพราะการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดพิษภัยของผู้คนน้อยกว่าแต่นั่นก็จะทำให้ไม่ทันคนหากจำเป็นต้องเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองได้เหมือนกัน

มุมมองความคิดของเด็กกรุงเทพฯ

  1. เน้นการพึ่งพาคนอื่นไปพร้อมๆ กับตนเอง ยกตัวอย่างเช่น บางคนต้องมีพ่อแม่ช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน เช่น การเดินทางไปเรียน การที่พ่อแม่ต้องรอรับหลังเลิกเรียน เป็นต้น
  2. ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมส่วนหนึ่งอย่างเรื่องการใช้ชีวิตเยาวชนกรุงเทพฯ บางคนติดความสุขสบาย ใช้ของดีๆ ต้องมีความสะดวกเข้าว่าเอาไว้ก่อน แต่เยาวชนกรุงเทพฯ บางกลุ่มก็ไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดนั้นใช้ชีวิตสบายๆ ไม่เร่งรีบ
  3. มุมมองความคิดทางการศึกษาจะมีการแข่งขันสูง นิยมเรียนพิเศษ ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองเก่งขึ้นตลอดเวลา
  4. คนแปลกหน้าคือคนไม่น่าไว้ใจและไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยหากไม่รู้จักกันมาก่อนเพราะมีความคิดว่าคนเหล่านี้สามารถสร้างอันตรายได้

อย่างไรก็ตามมุมองความคิดของทั้งเด็กต่างจังหวัดและเด็กกรุงเทพฯ เองก็ไมได้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดีหรือไม่ดี่จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชีวิตของแต่ละคนมากกว่าในการนำเอาความคิดของตนเองไปปรับใช้เพื่อความสุขและแนวทางชีวิตที่ดีตามแบบฉบับของใครของมัน