kidr

เยาวชนจากต่างจังหวัด

แม้ว่าจะเป็นเยาวชนจากประเทศเดียวกันแต่ด้วยพื้นที่อยู่อาศัยต่างกันทำให้อะไรหลายๆ