ทัศนคติ และรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชนจากต่างประเทศเป็นอย่างไร

ทัศนคติ และรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชนจากต่างประเทศเป็นอย่างไร

ในแต่ละประเทศบนพื้นที่ของโลกใบนี้ย่อมมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นภาษา เชื้อชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รูปแบบการใช้ชีวิต การอบรมเลี้ยงดู นั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนในพื้นที่ต่างๆ ของโลกเติบโตขึ้นมาด้วยลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางด้านความคิด การกระทำ การใช้ชีวิต สังคมที่เป็นอยู่ หรือแม้แต่มุมมองที่แตกต่างกัน นั่นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดไล่เรียงมาจนเป็นเด็กเยาวชนก่อนก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ ทัศคติและรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชนแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันรวมไปถึงเยาวชนของประเทศไทยกับต่างประเทศด้วย

ความแตกต่างระหว่างทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชนไทยกับต่างประเทศ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจด้านทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชนไทยเสียก่อน ด้วยนิสัยคนไทยแต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนที่มีความรัก ความห่วงใย การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเสมอ ดังนั้นการทัศนคติของเด็กไทยจะมองในเรื่องของการให้ความรักของคนในครอบครัวเป็นหลัก การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวจะทำให้เยาวชนไทยรู้สึกได้ว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งมีมุมมองของการให้ความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า แต่ปัญหาก็คือด้วยทัศนคติแบบนี้ทำให้เยาวชนไทยจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรด้วยตนเองมากนักเพราะกลัวว่าจะผิดและโดนตำหนิติเตียนจากคนรอบข้าง ส่วนรูปแบบการใช้ชีวิตของเยาวชนไทยก็จะเน้นเรื่องของการอยู่ภายใต้กรอบที่ถูกกำหนดเอาไว้ แม้อาจมีบ้างที่ทำอะไรนอกกรอบแต่สุดท้ายแล้วก็มักจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตนอกกรอบมันไม่ค่อยมีคนในสังคมชื่นชอบมากนัก

ส่วนทัศนคติของเยาวชนต่างประเทศขอเลือกประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ, อังกฤษ, ฝรั่งเศส หรือแม้แต่ญี่ปุ่นก็ตาม ทัศนคติของเยาวชนเหล่านี้จะถูกสอนให้รู้จักคิดพร้อมตัดสินใจด้วยตนเองมากตั้งแต่แรกทำให้การกล้าตัดสินใจที่จะทำสิ่งต่างๆ มีเยอะ อย่างไรก็ตามเรื่องของสถาบันครอบครัวจะเป็นสิ่งที่พวกเขามีทัศนคติที่ไม่ได้อยู่ในด้านบวกมากเหมือนกับเยาวชนไทย การนับถือลำดับอาวุโสจะไม่ค่อยมีเน้นเรื่องความสามารถเป็นหลัก ด้านการใช้ชีวิตจะเน้นการใช้ชีวิตแบบลุยๆ เมื่อคิดแล้วก็สามารถตัดสินใจทำได้เลยไม่จำเป็นต้องรอคอยคำแนะนำหรือว่ารอคอยการตัดสินใจจากผู้ใหญ่เหมือนกับเยาวชนไทย ถ้าทำอะไรที่ผิดพลาดจะเป็นการเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์ ความกล้าแกร่ง และความล้มเหลวคือสิ่งที่พวกเขามองว่าไม่ใช่เรื่องย่ำแย่

อย่างไรก็ตามแม้ทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละสังคมจะต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแน่ๆ ก็คือการคิดดีทำดีเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกยึดปฏิบัติ