เยาวชน

หมุดคณะราษฏร์มีความเป็นมาอย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหมุดคณะราษฏร์มีการถูกสับเปลี่ยนไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ ทำให้เกิดความสงสัยกันในวงกว้างว่า หมุดคณะราษฏร์ คืออะไรกันแน่ ทำไมถึงได้มีความสำคัญกันเป็นอย่างมาก บางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมุดคณะราษฏร์มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งเรื่องเหล่านี้จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยล้วนๆ และไม่ควรเป็นเรื่องที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาด้วย เพราะประวัติศาสตร์จะเป็นสิ่งที่สอนให้กับตัวเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันว่าหลายๆ เรื่องควรมีความคิด มีการกระทำในลักษณะใด

ความเป็นมาของหมุดคณะราษฏร์

ต้องพาย้อนกลับไปที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 ของคณะราษฎรก็ได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการปกครองในประเทศไทย ซึ่งการแสดงออกที่ว่านี้ก็คือ หมุดคณะราษฏร์ โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถือได้ว่าเป็นวันที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปครองจาก สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองแบบ ประชาธิปไตย เกิดจากกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร พร้อมกันนี้ยังได้มีการประกาศถึงหลัก 6 ประการ ประกอบไปด้วย เอกราช, เศรษฐกิจ, ปลอดภัย, เสรีภาพ, เสมอภาค และการศึกษา สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เหล่าบรรดาราษฎรทั้งหลายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อต้องเอาเงินส่วนหนึ่งมาทำการเสียภาษีให้กับแผ่นดินด้วยความไม่ชอบธรรม รวมถึงกลุ่มราษฎรต่างๆ ยังถูกระรานจากกลุ่มผู้ที่มีอำนาจในยุคนั้นด้วย จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คณะราษฎรได้ทำการสร้างสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้ทำเอาไว้ในการเปลี่ยนแปลง 2475 อย่างหนึ่งที่เป็นตัวแทนเหล่านี้ก็คือ หมุดคณะราษฏร์ ที่ได้มีการปักลงตรงลานพระบรมรูปทรงม้า บริเวณจุดที่พระยาพหลพลพยุหเสนา ที่เป็นหนึ่งในแกนนำของคณะราษฎร อ่านประกาศฉบับที่ 1 เสร็จในช่วงย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยบริเวณด้านบนของหมุดทองเหลืองจะมีข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ

อย่างไรก็ตามก็มีคนพยายามที่จะไปทำลายหรือเปลี่ยนแปลง หมุดคณะราษฏร์ นี้อยู่บ่อยครั้ง เพื่อต้องการที่จะทำลายสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีมาอย่างยาวนาน ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่แสดงออกถึงอีกหน้าประวัติศาสตร์ไทยกับเรื่องของการปกครองที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเองจำเป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์ให้เยอะขึ้นกว่าที่เคยเป็น