ประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญ เพราะมันสามารถที่จะเป็นต้นแบบหรือแนวทางของเราได้ เราจึงนำเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อนำเสนอ ข้อมูลของระบบการปกครองสังคมนิยมเพื่อให้รู้ข้อดีข้อเสียของระบบการปกครองนี้ รวมไปถึงการปกครองแบบระบบอื่นหลายๆระบบที่ใช้อยู่ในหลายๆประเทศ เพื่อให้คนรูปว่าประเทศของตัวคุณเองมีการปกครองระบบไหน เพราะเราเป็นประชาชนควรต้องรู้เรื่องเหล่านี้เอาไว้เป็นอย่างน้อย